Bio

Sinds 1992 ben ik advocaat; vanaf 1996 werk ik in het personen- en familierecht. In 2005 was ik mede-oprichter van het familierechtkantoor SmeetsGijbels. Ik heb vervolgens een leidende rol gespeeld bij de oprichting van de SmeetsGijbels-vestiging in Amsterdam.

Vanaf 2008 ben ik gegrepen door het grotere geheel. Waar gaat het werkelijk om? Wat is het wezen van de mens? Wat is liefde? En waarom gaat het in de liefde zo vaak fout?
Ik heb me er grondig in verdiept, onder andere door een diepgaande tweejarige opleiding coaching/bewustzijnstraining te volgen van 2008 tot 2010. Ook heb ik een minor filosofie aan de VU gedaan in 2009/2010.

Deze verdieping zorgde voor een ruimere blik op mijn vak, en heeft met zich meegebracht dat ik per 1 januari 2012 DuurzaamScheiden (www.duurzaamscheiden.nl) ben gestart. Scheiden waarbij oog is voor het geheel, waardoor de blik wordt verruimd, en beslissingen genomen kunnen worden die langer meegaan, die zelfs tot groei kunnen leiden. Het is immers niet alleen maar kommer en kwel bij een scheiding. Het is ook een uitnodiging tot zelfreflectie, groei en liefde.

Al bij de oprichting van DuurzaamScheiden had ik ook DuurzaamHuwelijk voor ogen. Er bestaat namelijk een verbinding tussen beide. Aanleiding voor het leggen van deze verbinding was voor mij de filosoof Hegel die ik in mijn minor Filosofie bestudeerde. Hegel ziet het huwelijk niet als een contract, maar als een heilig instituut. Dat zette me aan het denken. Zou dat verklaren waarom aanstaande echtgenoten niet of nauwelijks stilstaan bij de inhoud van de huwelijkse voorwaarden, en ze de akte tijdens het huwelijk nooit meer uit de la halen of up to date maken? ‘Voorwaarden’ klinkt immers erg droog en zakelijk vergeleken bij de gevoelens die veel mensen hebben bij het huwelijk. In het kader van mijn minor schrijf ik een essay over dit onderwerp: “Kan het huwelijk wel een contract zijn?” In mijn visie meer hierover.

  • mr Julia Veldkamp advocaat mediator coach   Duurzaam Huwelijk