Boek Prenups over huwelijkse voorwaarden

Duurzaam huwelijk

Julia Veldkamp

Een hoofdstuk in een boek over huwelijkse voorwaarden en een echtscheidingsadvocaat

Hoe vallen die twee te verenigen? De verbindende link is duurzaamheid: als
advocaat zet ik me in voor een wijze van scheiden die oog heeft voor de toekomst,
voor het geheel. Ik realiseer me meer en meer dat deze ‘duurzame’ insteek ook alles
te maken heeft met de start van het huwelijk, of liever gezegd, met de wijze waarop
ik in het huwelijk stap. In dit hoofdstuk onderzoek ik wat huwelijkse voorwaarden
en het sluiten van een duurzaam huwelijk met elkaar te maken hebben.

Als doorgewinterd echtscheidingsadvocate stuit ik er al jaren op: scheidingen die
van zichzelf al ingewikkeld genoeg zijn (het relationele proces), lopen ook nog
juridisch uit de hand, omdat de huwelijkse voorwaarden voor meerderlei uitleg
vatbaar zijn. Dat geeft verdeeldheid in een toch al verdeelde situatie.

Het intrigeert me dat echtgenoten bij het sluiten van het huwelijk nauwelijks stil
staan bij de akte huwelijkse voorwaarden. Een paar dagen of hooguit weken voor
het huwelijk gaan ze naar de notaris. De akte krijgt nauwelijks aandacht. Hoe komt
dat toch? Het is geen sexy onderwerp, dat begrijp ik, maar het lijkt erop dat het
verder gaat dan dat. Er is weerstand om het samen over financiële onderwerpen
en regelingen (bij een eventuele scheiding) te hebben.
Een valse start van het huwelijk, zo lijkt het wel. Het is niet zo gek dat
dat adviseurs die te maken hebben met de nasleep van deze valse start de andere kant op schieten:
naar een ‘zakelijke’ insteek, waarbij alles zoveel mogelijk wordt dichtgetimmerd.

De zaterdagbijlage bij het Financiële Dagblad kopte op 27 oktober 2012: ‘Ja, ik wil,
maar onder duidelijke voorwaarden’, met als onderschrift ‘Trouwen? Laat u als
ondernemer niet door liefde verbinden, kies voor de juiste huwelijkse voorwaarden.’
Een estate planner en advocate legden uit hoe het goed geregeld kan worden.

De boodschap van dit artikel is een aansporing voor zowel aanstaande echtelieden als notarissen: wees verstandig (vooral als ondernemer), stel duidelijke huwelijkse voorwaarden op voordat je gaat trouwen. Ik snap die aansporing. Het kan immers zoveel beter. Waarom bijvoorbeeld een periodiek verrekenbeding (jaarlijks verrekenen van de overgespaarde inkomsten onder de kerstboom) opnemen in de huwelijkse voorwaarden, terwijl (bij de notaris) bekend is dat nagenoeg niemand verrekent onder de kerstboom, waardoor het beding bij het beëindigen van het huwelijk voor enorme interpretatieproblemen en gecompliceerde berekeningen zorgt? Is het bij de naam noemen wat je elkaar gunt bij echtscheiding, middels een finaal verrekenbeding (wat te verrekenen bij echtscheiding) niet veel duidelijker?

De vraag is alleen of deze ‘nieuwe zakelijkheid’ recht doet aan wat mensen in de
kern echt willen. Een paar jaar geleden adviseerde ik twee aanstaande echtgenoten
bij het opmaken van hun huwelijkse voorwaarden. Het leek soms meer op een
echtscheidingszaak dan op een aanstaand huwelijk. Vlak voor het huwelijk kreeg
het stel nog enorme ruzie over geld, met alle stress van dien. Het was hun tweede
huwelijk, ze wilden niet nog eens ‘miskleunen’, maar in hun ijver werd bijna de
relatie opgeofferd aan de voorwaarden!

Ook bij een vriendin zag ik het van nabij. Zij vroeg mij advies over huwelijkse
voorwaarden. Ik wilde haar als vriendin daarin niet adviseren en stuurde haar en
haar aanstaande echtgenoot door naar een kantoorgenote voor advies. Heftige ruzies
volgden. De weken vlak voor het huwelijk werden overschaduwd door geruzie over
geld. Mijn vriendin vertrouwde me later toe: ‘Ik weet niet of het wel goed is geweest,
dat we hierin zo de diepte ingingen’.

In dat verband snap ik ook wel waarom zowel notarissen als echtgenoten ‘vluchten’
in standaardbedingen, zoals het nogal vage, ‘periodieke verrekenbeding’. Het is
een manier om de waarheid nog een beetje in het midden te laten. Schuif je het
financiële ‘de diepte ingaan’ daarmee niet voor je uit?

Deze weerstand geldt overigens niet alleen voor leken. Ik heb ook vaak genoeg
gezien dat scherpe, gehaaide juristen lousy huwelijkse voorwaarden zijn aangegaan.
Ze bekreunen zich daar dan over bij de scheiding: ‘Hoe hebben we het destijds zo
slecht kunnen regelen?’

Kortom, huwelijkse voorwaarden kunnen absoluut beter en duidelijker, maar elkaar
financieel eens flink de maat nemen voorafgaand aan het huwelijk is ook niet zonder
meer de weg. Hoe komt dit onderwerp toch zo complex?

 

Lees het complete hoofdstuk Het huwelijk een contract?

Sorry, comments are closed for this post.

  • mr Julia Veldkamp advocaat mediator coach   Duurzaam Huwelijk