Huwelijk inhoudelijk

Het huwelijk is een contract dat in het burgerlijk wetboek voor een groot deel al ingevuld is.

De akte huwelijkse voorwaarden is eigenlijk het enige terrein waar je zelf invulling kunt geven aan regelingen met betrekking tot je huwelijk. Op dit gebied heb je dus een stem!

Mijns inziens is het belangrijk dat echtelieden die stem op een verantwoordelijke manier gebruiken. Stilstaan bij wat er werkelijk speelt. Niet makkelijk, maar wel eerlijk en duurzaam.

  • mr Julia Veldkamp advocaat mediator coach   Duurzaam Huwelijk  Rublov Fotolia