Up to date voorwaarden

Een duurzaam huwelijk betekent voor mij dat je samen blijft groeien op alle vlakken, dat je je er rekenschap van geeft dat je relatie, net zoals jullie zelf, voortdurend in ontwikkeling is. Daar hoort bij dat je ook van tijd tot tijd de huwelijkse voorwaarden uit de la haalt en tegen het licht houdt.

Het kan zijn dat de destijds aangegane voorwaarden helemaal niet meer kloppen bij de nieuwe ontwikkelingen, hetzij financieel, hetzij relationeel. Omdat ik niet alleen jurist, maar ook coach en mediator ben, heb ik een integrale blik en kan ik helder het totaalbeeld in zicht brengen van jullie relatie nu en waar die om vraagt.

  • mr Julia Veldkamp advocaat mediator coach   Duurzaam Huwelijk  Rublov Fotolia