Voorwaarden in een crisis

In sommige gevallen zul je misschien op het punt staan om uit elkaar te gaan, terwijl dat financieel eigenlijk niet kan. Bijvoorbeeld omdat je de echtelijke woning niet kunt verkopen of met een te grote restschuld blijft zitten als je het wel doet. De financiële crisis zorgt in steeds meer gevallen voor dit soort patstellingen.

Hoe pijnlijk ook, toch is het belangrijk om ook in deze situatie zowel op financieel/juridisch als op relationeel gebied helderheid te krijgen. Door de vastgelopen financiële situatie is er eigenlijk een des te grotere (en bittere) noodzaak om anders in de relatie te gaan staan.

Om te beginnen is het zaak financieel en juridisch orde op zaken te stellen. Vaak gebeurt dat in de vorm van een screening: hoe staan jullie er eigenlijk precies voor? Wat zijn binnen de huidige situatie de mogelijkheden? Uiteindelijk biedt dit een eerlijk totaalbeeld van je huwelijk: op welke gebieden kun je financieel zoveel mogelijk los van elkaar gaan staan, en welke daarop afgestemde maatregelen kun je op juridisch vlak nemen?

Hierover nadenken biedt vaak ook al een begin van helderheid op relationeel vlak. Je krijgt in beeld hoe je ondanks de verdeelheid toch de brug kan slaan naar de ander, en hoe je de verbinding, ondanks de pijnlijke realiteit, vorm kunt geven. Door het innemen van een reële, volwassen houding ontstaat er vaak op relationeel vlak meteen mildheid.
Zo kun je er toch samen uitkomen, ook als je er samen niet uitkomt.

  • mr Julia Veldkamp advocaat mediator coach   Duurzaam Huwelijk  Rublov Fotolia