Interessant

Op deze pagina’s staat allerlei materiaal dat gelinkt is aan duurzaam huwelijk.

Bij Literatuur vind je nuttige of inspirerende literatuur. Bij Artikelen en interviews vind je artikelen van mijn hand over mijn kijk op het huwelijk, en interviews in diverse dagbladen/tijdschriften.

Contacten is de pagina waar verwante initiatieven zijn verzameld. ‘Verwant’ hoeft niet per se te betekenen dat dit familierechtadvocaten of –kantoren zijn. Het kan ook gaan om een verwante zienswijze met betrekking tot een heel ander vakgebied. Wat mij betreft komt deze zienswijze vooral neer op een integrale en persoonlijke aanpak binnen een vakgebied.

Een overzicht van publicaties.

Voor aanvullende informatie kun je altijd contact met mij opnemen.

  • Natural color powders - Julia Veldkamp - Duurzaamhuwelijk