Boek Prenups over huwelijkse voorwaarden

Duurzaam huwelijk

Julia Veldkamp

Een hoofdstuk in een boek over huwelijkse voorwaarden en een echtscheidingsadvocaat

Hoe vallen die twee te verenigen? De verbindende link is duurzaamheid: als
advocaat zet ik me in voor een wijze van scheiden die oog heeft voor de toekomst,
voor het geheel. Ik realiseer me meer en meer dat deze ‘duurzame’ insteek ook alles
te maken heeft met de start van het huwelijk, of liever gezegd, met de wijze waarop
ik in het huwelijk stap. In dit hoofdstuk onderzoek ik wat huwelijkse voorwaarden
en het sluiten van een duurzaam huwelijk met elkaar te maken hebben.

Als doorgewinterd echtscheidingsadvocate stuit ik er al jaren op: scheidingen die
van zichzelf al ingewikkeld genoeg zijn (het relationele proces), lopen ook nog
juridisch uit de hand, omdat de huwelijkse voorwaarden voor meerderlei uitleg
vatbaar zijn. Dat geeft verdeeldheid in een toch al verdeelde situatie.

Het intrigeert me dat echtgenoten bij het sluiten van het huwelijk nauwelijks stil
staan bij de akte huwelijkse voorwaarden. Een paar dagen of hooguit weken voor
het huwelijk gaan ze naar de notaris. De akte krijgt nauwelijks aandacht. Hoe komt
dat toch? Het is geen sexy onderwerp, dat begrijp ik, maar het lijkt erop dat het
verder gaat dan dat. Er is weerstand om het samen over financiële onderwerpen
en regelingen (bij een eventuele scheiding) te hebben.
Een valse start van het huwelijk, zo lijkt het wel. Het is niet zo gek dat Continue Reading

Is het huwelijk een contract?

Is het huwelijk wel een contract? Die vraag dringt zich op. Zoals hierboven weergegeven worden aanstaande echtgenoten vooral door echtscheidingsadvocaten geadviseerd om de akte huwelijkse voorwaarden serieus te nemen en duidelijke afspraken te maken. Als aanstaande echtgenoten keer op keer daaraan voorbij gaan, dan lijkt er meer aan de hand dan afkeer van juridische regels/taal. De misvatting hierbij is, in… Continue Reading

Is het huwelijk een heilig instituut?

Zien aanstaande echtgenoten in lijn met Hegel het huwelijk dan als een heilig instituut? Ik vraag het me af. Vertelt het hoge echtscheidingspercentage niet iets anders? Een andere veelzeggende ontwikkeling is dat het huwelijk is opengesteld voor homo’s. Daarmee zeg ik absoluut niet dat homo’s niet mogen trouwen, alleen dat het klassieke beeld van een huwelijk… Continue Reading

Het huwelijk: een heilige weg?

Nico Tydeman, Zenmeester in Amsterdam, hoorde ik eens zeggen: ‘Verbondenheid vind je op de bodem van je eenzaamheid’. Zou het hier om kunnen draaien? Een ‘derde weg’, een manier om naar het huwelijk te kijken die de tegengestelden van los staan (contract) en verbondenheid (heilig instituut) in zich verenigt? Echte, volwassen verbinding is voor mijn gevoel… Continue Reading

Crisis, gevaar en kans

Kans om beter uit een crisis te komen Vaak worden geen duidelijke afspraken gemaakt. ‘Mensen zien een huwelijk niet als een contract, terwijl het dat wel is. In het zakenleven zou je nooit een verbintenis accepteren waarbij je alle schulden en bezittingen voor nu en in de toekomst op één hoop gooit. Bij een huwelijk vinden… Continue Reading

Duurzame Liefde

Duurzame liefde loopt dwars door scheiding en huwelijk heen Ik “leef” van de ontbinding van de gemeenschap tussen man en vrouw. Ik ben echtscheidingsadvocate (www.duurzaamscheiden.nl). Ik sta ook aan de wieg van het vormen van deze gemeenschap (www.duurzaamhuwelijk.nl). In de Groene Bocht ben ik te midden van duurzame bedrijven als The New Motion, Cool Endeavour,… Continue Reading

  • mr Julia Veldkamp advocaat mediator coach   Duurzaam Huwelijk