Privacy verklaring

De privacy verklaring van Duurzaam Huwelijk is verbonden aan het privacybeleid van mr. mr. Julia M. Veldkamp Duurzaam Scheiden B.V. DuurzaamScheiden B.V. vindt uw privacy belangrijk. Zij gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de privacywetgeving. Wij leggen u graag uit wat ons beleid is: waarvoor, welke en waar verwerken uw gegevens; hoe beveiligen en hoe lang bewaren wij uw gegevens en waarvoor delen wij die met derden, alsmede welke rechten heeft u.

Waarvoor verwerkt Duurzaam Scheiden B.V. persoonsgegevens Verwerkingsdoeleinden DuurzaamScheiden B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om haar diensten te kunnen te verlenen en ten behoeve van haar marketing, alsmede zodat u als leverancier zaken en diensten aan ons kunt leveren. In het bijzonder:

 • ten behoeve van haar dienstverlening aan haar cliënten;
 • om contact met u op te nemen m.b.t. onze diensten of de door u aan ons te leveren zaken of diensten;
 • om zaken of diensten van u af te kunnen nemen, al dan niet ten behoeve van onze klanten;
 • ten behoeve van haar facturering en betaling van facturen;
 • om u te kunnen informeren over nieuws en events.

Wettelijk grondslagen De verwerking van uw persoonsgegevens moet zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. Bij DuurzaamScheiden B.V. zijn deze verwerkingsdoeleinden afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens en doeleinden:

 • verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeengekomen levering van zaken of diensten door DuurzaamScheiden B.V. aan u of van u aan ons;
 • wettelijke plicht, zoals haar fiscale bewaarplicht;
 • verwerking is noodzakelijk voor (i) de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DuurzaamScheiden B.V., zoals onze marketing, tenzij u daartegen op goede gronden bezwaar heeft gemaakt of (ii) onze bewijsvoering en rechtspositie te bewaken; en/of,
 • verwerking gebeurt op basis van uw gegeven toestemming, tenzij u die toestemming naderhand heeft ingetrokken.

Welke persoonsgegevens verwerkt DuurzaamScheiden B.V. DuurzaamScheiden B.V. verkrijgt uw persoonsgegevens over het algemeen, omdat u die gegevens aan ons verstrekt (per e-mail, telefoon, visitekaartje, post, etc.), u gebruik maakt van onze website, of wij die gegevens kunnen inzien in openbare (online) bronnen, zoals websites, Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Ook indien u geen cliënt van DuurzaamScheiden B.V. bent, maar een derde of wederpartij in een zaak van onze client, kan het zijn dat wij persoonsgegevens in het kader van die zaak (moeten) verwerken. Afhankelijk van de soort relatie tussen DuurzaamScheiden B.V. en u, verwerkt DuurzaamScheiden B.V. (enkele van) de volgende persoonsgegevens:

 • uw contactgegevens, zoals uw voor- en achternaam, uw geslacht (t.b.v. de aanhef in correspondentie aan u), geboortedatum, uw adres, uw telefoonnummer(s), uw e-mailadres(sen), uw inbelgegevens;
 • uw betalingsgegevens;
 • uw persoonsgegevens die staan in de aan ons verstrekte informatie of in openbare bronnen (zoals KvK) en die wij nodig hebben voor het verlenen van onze diensten;
 • uw persoonsgegevens, zoals uw IP-adres of bezoekgedrag, die wij eventueel verwerken als gevolg van uw bezoek aan van onze website en social media accounts.

Waar verwerkt DuurzaamScheiden B.V. uw persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in verschillende databases. Bijvoorbeeld in onze CRM-database. Of als de gegevens in correspondentie en documenten, zoals contracten, offertes en facturen), staan bewaren wij die correspondentie en documenten in onze (papieren en/of digitale) dossiers. De databases staan op verschillende servers, waarvan enkele in eigendom zijn en/of worden beheerd door andere partijen (verwerkers). Deze verwerkers zijn zoveel als mogelijk gevestigd in de EER, maar in bepaalde gevallen daarbuiten, maar dan wel in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd DuurzaamScheiden B.V. heeft passende organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om misbruik tegen te gaan. Wij werken buiten kantoor via een VPN-verbinding, waardoor onze internetverbinding niet te herleiden is en wij ons op publieke (wifi) netwerken beschermen tegen kwaadwillende hackers. Als u de indruk of aanwijzingen heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, neem dan contact met ons op via e-mail julia@duurzaamscheiden.nl of telefonisch 020-2050963

Hoelang bewaart DuurzaamScheiden B.V. uw persoonsgegevens Afhankelijk van de soort persoonsgegevens, het verwerkingsdoel en de wettelijke grondslag(en), bewaart DuurzaamScheiden B.V. uw persoonsgegevens voor bepaalde tijden:

 • uw contactgegevens voor haar marketing, totdat u daartegen gegrond bezwaar heeft gemaakt of uw gegeven toestemming daarvoor heeft ingetrokken;
 • documenten met betrekking tot facturering waarin persoonsgegevens kunnen staan, zolang als dat wettelijk nodig is (fiscale bewaarplicht van 7 jaar);
 • correspondentie en documenten met betrekking tot onze verleende diensten, zolang dat voor de bewijsvoering van DuurzaamScheiden B.V. ’s dienstverlening nodig is (maximaal 20 jaar);
 • de op basis van cookies verwerkte (geanonimiseerde) persoonsgegevens worden 50 maanden bewaard.

Waarvoor deelt DuurzaamScheiden B.V. bepaalde persoonsgegevens met derden DUURZAAMSCHEIDEN B.V. deelt uitsluitend bepaalde persoonsgegevens van u met derden als zij daartoe wettelijk verplicht is, als dat nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten, wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven en/of ten behoeve van haar marketingactiviteiten. Denk daarbij aan een koeriersbedrijf of WeTransfer om bijvoorbeeld documenten aan u te versturen, aan onze boekhouder voor de verwerkingen van facturen en betalingen. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verstrekken (verkopen) aan andere partijen voor commerciële doeleinden.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, over te dragen of (voor bepaalde verwerkingsdoeleinden) te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. Ook kunt u altijd uw gegeven toestemming intrekken. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen aan julia@duurzaamscheiden.nl Indien u bezwaar maakt of uw toestemming intrekt, kan dat tot gevolg hebben dat wij u niet meer de betreffende diensten kunnen verlenen. Tot slot heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop DuurzaamScheiden B.V. met uw persoonsgegevens omgaat. DuurzaamScheiden B.V. Piraeusplein 37 1019 NM Amsterdam Julia@duurzaamscheiden.nl Tel: 020 2060963 KvK nr. : 24380823 Privacybeleid PDF printen