Huwelijkse voorwaarden

Zoals gezegd is de akte met huwelijkse voorwaarden bij uitstek het terrein waar je zelf invulling kunt geven aan regelingen met betrekking tot je huwelijk. Hiervoor is het nodig dat je uitzoekt wat je financieel met elkaar wilt en wat je elkaar gunt.

Bijvoorbeeld:

  • Een van de twee partners heeft een onderneming. Moet deze meegenomen worden in het gezamenlijk kapitaal, of buiten het huwelijk blijven?
  • Tijdens het huwelijk wordt een behoorlijk bedrag verwacht uit een erfenis of schenking. Wil je dit bedrag buiten het gemeenschappelijke vermogen houden, of delen?
  • Wil je jaarlijks de overgespaarde inkomsten in jullie huwelijk met elkaar verrekenen? Dit wordt vaak opgenomen in de standaard huwelijkse voorwaarden, maar kan grote gevolgen hebben: het houdt namelijk ook in dat bij een scheiding achteraf over de hele huwelijkse periode verrekend moet worden! Zeker voor ondernemers kan dit grote gevolgen hebben.
  • Wil je van tevoren met elkaar afspreken wat je precies gaat verdelen in geval van scheiding en welke dingen je graag buiten de verdeling wilt houden?
  • Moet het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen evenredig worden verdeeld of past dat niet bij jullie situatie?

Het is mijn ervaring dat mensen vaak een paar weken voor het huwelijk nog even naar de notaris gaan. Er wordt nauwelijks stilgestaan bij de inhoud en de implicaties van de voorwaarden. De notaris hanteert veelal een standaardcontract. Aan de bovenstaande voorbeelden wordt echter eigenlijk al duidelijk dat dit geen kwestie is om even snel af te handelen. Het is belangrijk om hier goed bij stil te staan, dóór te vragen en uitgebreid na te gaan wat voor beide partners werkt en redelijk is.

Dergelijke overwegingen gaan het terrein van het puur juridisch/financiële eigenlijk al te boven. Het gaat hier direct over de relatie: wat gun je elkaar en hoe wil je ten opzichte van elkaar staan? Daarom is het wat mij betreft essentieel om het bespreken en regelen van huwelijkse voorwaarden te zien als een integraal proces, waarbij de verschillende onderdelen op elkaar ingrijpen.

Als je op zo’n manier nadenkt over je huwelijk en je bewust wordt van hoe je daarin wilt staan, leg je een goede basis voor een duurzame en eerlijke verbinding.

  • mr Julia Veldkamp advocaat mediator coach   Duurzaam Huwelijk  Rublov Fotolia