Huwelijk in crisis

Regelmatig viel het in de krant te lezen de afgelopen tijd: scheidingen zijn een belangrijke oorzaak voor gedwongen verkopen van huizen, met alle ellende van dien. Mensen moeten vaak hun bestaande huis met verlies verkopen, en er vervolgens twee huizen op na houden terwijl daar eigenlijk geen geld voor is. Hier is dus sprake van een crisis in een crisis: de financiële crisis maakt het haast onmogelijk te gaan scheiden, terwijl anderzijds de bestaande relatie ook onhoudbaar lijkt. Huwelijkspartners komen daardoor in een impasse.

Dit lijkt een crisis waar geen oplossing voor is. Juist dan is het mijns inziens toch de moeite waard om de situatie volledig aan te gaan. Door in de spiegel te durven kijken creëren de partners inzicht in de relationele en juridisch/financiële kant van hun huwelijk. Inzicht in de situatie zoals die is levert een vruchtbare uitgangspositie op, al zijn de omstandigheden nog zo moeilijk. Huwelijkspartners krijgen helder op een rijtje hoe ze het beste met elkaar en de bestaande situatie kunnen omgaan.

Daarbij denk ik aan wat prof. Van Steenwegen uit Leuven tijdens een lezing over het huwelijk/relaties zei: eigenlijk moet je scheiden voordat je werkelijk gaat scheiden. Door het op deze manier aan te gaan creëer je een duurzaam huwelijk, in plaats van een huwelijk uit comfort en veiligheid. Een huwelijk waarin je niet op de ander leunt maar vanuit je eigen zelfstandigheid de verbinding aangaat.

Een weg voor moedige mensen!

  • mr Julia Veldkamp advocaat mediator coach   Duurzaam Huwelijk Twee bomen vergroeid