Literatuur en uitgevers

Boek Prenups over huwelijkse voorwaarden

Duurzaam huwelijk Julia Veldkamp Een hoofdstuk in een boek over huwelijkse voorwaarden en een echtscheidingsadvocaat Hoe vallen die twee te verenigen? De verbindende link is duurzaamheid: als advocaat zet ik me in voor een wijze van scheiden die oog heeft voor de toekomst, voor het geheel. Ik realiseer me meer en meer dat deze ‘duurzame’…

Is het huwelijk een contract?

Is het huwelijk wel een contract? Die vraag dringt zich op. Zoals hierboven weergegeven worden aanstaande echtgenoten vooral door echtscheidingsadvocaten geadviseerd om de akte huwelijkse voorwaarden serieus te nemen en duidelijke afspraken te maken. Als aanstaande echtgenoten keer op keer daaraan voorbij gaan, dan lijkt er meer aan de hand dan afkeer van juridische regels/taal. De misvatting hierbij is, in…

Is het huwelijk een heilig instituut?

Zien aanstaande echtgenoten in lijn met Hegel het huwelijk dan als een heilig instituut? Ik vraag het me af. Vertelt het hoge echtscheidingspercentage niet iets anders? Een andere veelzeggende ontwikkeling is dat het huwelijk is opengesteld voor homo’s. Daarmee zeg ik absoluut niet dat homo’s niet mogen trouwen, alleen dat het klassieke beeld van een huwelijk…

Het huwelijk: een heilige weg?

Nico Tydeman, Zenmeester in Amsterdam, hoorde ik eens zeggen: ‘Verbondenheid vind je op de bodem van je eenzaamheid’. Zou het hier om kunnen draaien? Een ‘derde weg’, een manier om naar het huwelijk te kijken die de tegengestelden van los staan (contract) en verbondenheid (heilig instituut) in zich verenigt? Echte, volwassen verbinding is voor mijn gevoel…